zpět na první stránku             Níže uvedené podtržené odkazy zobrazí příslušný dokument, pro návrat použijte odkaz       zpět na rozcestník        nebo tlačítko prohlížeče.

 

 

 

 

 

ZPRÁVY ŠKOLY

INTERNETOVÉ TESTY

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

DUM

ZPRÁVY ŘEDITELSTVÍ

TÝDENNÍ TEMATICKÉ PLÁNY

TÝDENNÍ JÍDELNÍČEK

FORMULÁŘE K VYTIŠTĚNÍ

ROZVRHY TŘÍD

KONZULTACE UČITELŮ,
PORADCŮ A METODIKŮ

METODIK PREVENCE

NÁSTĚNKA UČITELŮ

ŠKOLNÍ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM pro ZŠ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠD

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro MŠ

ŘÁD ŠKOLY

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

ŠKOLNÍ ČASOPIS

HISTORIE MILETÍNA

HISTORIE ŠKOLY

K.J.ERBEN

 

 

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ
DOKUMENTY
ŠKOLNÍHO ROKU
2015/2016

SPORT  

OSTATNÍ SOUTĚŽE  

VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY  

CELOŠKOLNÍ PROJEKT

VIDEO

TURNAJ MÖLKKY  

PRVNÍ DEN  

LONDÝN  

BASEBALL SHOW  

BARBORA  

ZPÍVÁNÍ A TRHY  

ZÁPIS  

VYBÍJENÁ  

HRY 3.TISÍCILETÍ MALÉ  

HRY 3.TISÍCILETÍ VELKÉ  

MOZAIKA VELKÁ  

MOZAIKA MALÁ  

VERNISÁŽ  VŠECHNY
DOKUMENTY
PODLE DATA

 

4.9.2015   Sportovn den 1.tdy

1.9.2015   Prvn koln den 1.tdy

3.9.2015   Prvn vychzka 1.tdy

4.9.2015   MLKKY 2.tdy

4.9.2015   Turnaj ve he MLKKY

16.9.2015   Dopravn vchova 4.tdy

18.9.2015   Chovatelsk vstava 1.tdy

1.9.2015   Zjezd do Londna

30.9.2015  Stoln tenis 1

2.10.2015   Podzim 1.tdy

14.10.2015   Exkurze do Prahy 4.tdy

14.10.2015  Stoln tenis 2

19.10.2015  Baseball 1. a 9.tdy

21.10.2015   Zdrav 5 ve 4.td

23.10.2010   Ferda Mravenec 1.tdy

23.10.2015  Stoln tenis 3

27.10.2015   Halloween 1. a 2.tdy

5.11.2015  Stoln tenis 4

5.11.2015  Florbal 1

10.11.2015  Florbal 2

13.11.2015   Dramatizace 2.tdy

2.3.2009   Osobn internetov strnky

20.11.2015  Florbal 3

23.11.2015   Tdn odpad v 1.td

27.11.2015   Pedvn slabike v 1.td

POTEK PROSINCE 2015   Advent 1.tdy

3.12.2015   Barbory ve kole

16.12.2015   Vnon zpvn a trhy

17.12.2015   1.tda navtvuje kolku

18.12.2015   Vnoce v ZOO 2.tdy

21.12.2015   Projekt Vnoce 2.tdy

21.12.2015  Projekt Jan Hus

22.12.2015   Vnon besdka 1.tdy

10.3.2016   Vnon besdka 1.tdy

22.12.2015   Vnoce ve kole 2.tdy

30.12.2015  Projekt SCHOOL 8.tdy

31.12.2015  Projekt ICH 8.tdy

13.1.2016  Florbal 4

22.1.2016   Bruslen 1.tdy

22.1.2016   Bruslen 2.tdy

27.1.2016   Zpis do prvn tdy

28.1.2016   Pololetn turnaj ve vybjen

2.3.2016   Zdrav strava 1.tdy

23.3.2016   Jaro 1.tdy

23.3.2016   Velikonoce 1., 2. a 3.tdy

7.4.2016   Hrneku va 1.tdy

14.4.2016   Dopravn vchova 1.tdy

19.4.2016   Den Zem 1.tdy

20.4.2016   Beseda s myslivci 1.tdy

6.5.2016   Korlkov dlny 1.tdy

24.5.2016   Hry 3.tiscelet mal

27.5.2016   Dramatizace pohdky 1.tdy

27.5.2016   Hry 3.tiscelet mal

31.5.2016   Mozaika mal 1. a 5.tdy

31.5.2016   Mozaika velk

1.6.2016  Krajsk kolo dopravn soute 8. a 9.tdy

2.6.2016  Motli 6.tdy

4.6.2016   Vernis vstavy kovskch prac

7.6.2016  Poznvn rostlin a ivoich - okresn kolo

8.6.2016   koln vlet 1., 2. a 3.tdy

9.6.2016   Hledn pokladu 1.tdy

15.6.2016   Pasovn na tene 1.tdy

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRÁNKY TŘÍD
A OBORŮ

1.       2.       3.      

4.       5.       6.      

7.       8.       9.      

Družina     Jednotlivci

Výtvarná výchova   Informatika

Keramika

   Anglický jazyk

Přírodopis   Německý jazyk

Tělesná výchova   Dějepis

Chemie   Hudební výchova

Dopravní soutěž   MatFyz

Český jazyk

   Výchova ke zdraví

Praktické činnosti  

Občanská výchova

Ekologie   Dramatický kr.

FLORBALOVÝ ODDÍL

PODROBNÉ
VYOBRAZENÍ
VÝŠE
UVEDENÝCH
STRÁNEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY
WEBU

Z119

JEN 12

LISTOPAD471920

PROSINEC 2172229

LEDEN 1230

NOR 10

BEZEN

DUBEN 22

KVTEN 122427

ERVEN 789262930

PODROBNÉ
VYOBRAZENÍ
VÝŠE
UVEDENÝCH
STRÁNEK

ARCHIV

02/03 a 06/07

07/08 08/09

09/10 10/11

11/12 12/13

13/14 14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

PROHLÍŽÍTE
ROK 18/19

zpět na první stránku             Výše uvedené podtržené odkazy zobrazí příslušný dokument, pro návrat použijte odkaz       zpět na rozcestník        nebo tlačítko prohlížeče.